به وب سایت برق صنعتی عالی قاپو خوش آمدید.

برق صنعتی عالی قاپو

برق صنعتی عالی قاپو
پس از سالها فعالیت‌ در حوزه واردات محصولات شیلین الکتریک بر آن شدیم ‌تا با همراهی جمعی از بزرگان بازار برق و تکیه بر توانمندی مهند سان داخلی و حمایت شرکای خارجی خود گامی جدید در جهت واردات، مونتاژ و تولید بر اساس زنجیره تامین این محصولات بر داریم، “شیل ایران تبلور این تفکر است”.
اعتقاد ما .... یک محصول نهایی برتر‌ ،‌،‌ ‌‌‌
آژیر ،کلید فیوز اصفهان ،پارت الکتریک ،پارسا ،پدال های صنعتی ،رعد الکتریک ،کلید فیوز زاویر ،شرکت صانت ،شرکت میکرو ،شیل ایران ،شیوا امواج

ادامه...

محصولات ویژه برق صنعتی عالی قاپو

محصولات جدید برق صنعتی عالی قاپو